Здраве

Осребрете рецепта за лекарства, доставен 1 час!

Сега можете да купувате и осребрявате лекарства с рецепта в GrabHealth задвижвани от Добър доктор.

Изпращаните лекарства с рецепта са гарантирани автентични и идват от официални аптечни партньори. Освен това закупените лекарства ще се доставят в запечатани опаковки.

Вземете навреме необходимите лекарства, отпускани с рецепта Един час!

Какво чакаш?

Щракнете върху бутона по -долу, за да започнете да купувате и осребрявате лекарството си с рецепта сега.